پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین

ستاد مردمی بزرگداشت پیاده روی اربعین حسینی با هدف ترویج این سنت حسنه و معرفی این شور میلیونی حسینی به همه جهان تشکیل شده است.

عکس تلگرام سایت اربعین

نذر کالایی و نقدی برای پیاده روی اربعین

آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب

مطالب پربحث‌تر

آخرین نظرات

مداحی "الما یلطم على حسین مو شیعی یسمونه"+صوت+متن+ترجمه فارسی

 

 

متن عربی این نوحه توسط سایت arbain.ir پیاد سازی و ترجمه شده است.

 

برای دانلود کلیک کنید


إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( نه بار تکرار )
هرکس برای ( امام ) حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود
من صدرک عدل ، ینزاح الحمل ( 2 بار تکرار )
گر سعه صدر داشته باشی سنگینی ز دوشت برداشته می شود
والیلطم عله المظلوم مفروض لاتلومونه
مبادا کسی که برای مظلوم سینه بزند را سرزش کنید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 4 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود
طلّ اعله الثره ، قطعوا منحره ( 3 بار تکرار )
بر خاک افتاد ، گردنش را قطع کردند
والیلطم علئ المظلوم  ، عل الجنه یودونه
  سینه زن بر مظلوم جایگاهش بهشت است
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 3 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود
من صدرک عدل ، ینزاح الحمل ( 2 بار تکرار )
گر سعه صدر داشته باشی سنگینی ز دوشت برداشته می شود
والیلطم عله المظلوم مفروض لاتلومونه
مبادا کسی که برای مظلوم سینه بزند را سرزش کنید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 4 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود

علی علی علی .................

طل عل المشرعه  ، چفوفه امکطعه ( 3 بار تکرار )
بر لب آب آمد  ،  دستهایش بریده شده
یا ناصبی هذا الصوت دوم انتم تسمعونه
ای ناصبی مذهب همواره این صدا را خواهید شنید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( سه بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود
علی علی علی ...........

لطمک یل المحب ، عل الجبهه تطول ( 2 بار تکرار )
ای دوستدار ( حسین ) زدن تو بر پیشانی طولانی است
یا ناصبی هذا الصوت دوم انتم تسمعونه
ای ناصبی مذهب همواره این صدا را می شنوید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( چهار بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود

علی علی علی ..............
طلّ عله الثره
بر خاک افتاد
طلّ عله الثره ، حزو منحره ( 2 بار تکرار )
بر خاک افتاد ، گردنش را قطع کردند
ظلوعه مکسره ( 4 بار تکرار )
دنده هاش شکسته
والیلطم عله المظلوم مفروض لاتلومونه
مبادا کسی که برای مظلوم سینه می زند را سرزش کنید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 5 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود
طلّ عله الثره ، حزو منحره ( 4 بار تکرار )
بر خاک افتاد ، گردنش را قطع کردند
طلّ عله الثره
بر خاک افتاد
حسین

حزو منحره
گردنش را قطع کردند
حسین

ظلوعه مکسره ( 2 بار تکرار )
دنده هاش شکسته
حسین

یا ناصبی هذا الصوت دوم انتم تسمعونه
ای ناصبی مذهب همواره این صدا را می شنوید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 4 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود

علی علی علی .................

إسمع حملته
از ( دلاوریهای ) او هنگامه حمله بشنو
کله امجنده
همه ( لشکر دشمن ) با تجهیزات کامل هستند
اسمع حملته
از ( دلاوریهای ) او هنگامه حمله بشنو
حسین
کله امجنده
همه ( لشکر دشمن ) با تجهیزات کامل هستند
حسین
إسمع حملته
از ( دلاوریهای ) او هنگامه حمله بشنو
حسین
کله امجنده
همه ( لشکر دشمن ) با تجهیزات کامل هستند
حسین

و الیعشک ابو السجاد عل الجنه یودونه 
و کسی که عاشق ابو السجاد باشد بهشت جایگاه اوست
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 4 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود
علی علی علی ......................

شرایه لحب إحسین ، لو من ذهب منبیعه 
مشتری عشق حسین گرچه طلا بدهد ولی ما آن را نمی فروشیم
ذرات  الجسم و الروح لو تفصله منبیعه
ذرات جسم و جان ما گرچه از هم جدا کنی [ یعنی ما را بکشی ] ولی باز آن [عشق حسین ] را نمی فروشیم
شرایه لحب إحسین ، لو من ذهب منبیعه 
مشتری عشق حسین گرچه طلا بدهد ولی ما آن را نمی فروشیم
ذرات  الجسم و الروح لو تفصله منبیعه
ذرات جسم و جان ما گرچه از هم جدا کنی [ یعنی ما را بکشی ] ولی باز آن [عشق حسین ] را نمی فروشیم
إحنه بدین ابو ابراهیم هو الحفظ تشریعه ( 2 بار تکرار )
ما متدین هستیم به دین ابو ابراهیم [ حضرت محمد ] که [ حسین ] حافظ شریعتش [ شریعت پیامبر ]  است
من صدرک عدل ، ینزاح الحمل ( 3 بار تکرار )
گر سعه صدر داشته باشی سنگینی ز دوشت برداشته می شود
و الیعشک ابو السجاد مفروض لاتلومونه 
و عاشق ابو السجاد را هرگز ملامت نکنید
إلمایلطم عله حسین مو شیعی یسمونه ( 4 بار تکرار )
هرکس برای حسین  سینه نزند شیعه نامیده نمی شود

----------------------------------------------------------

احد الاخوه طلب منی معذرة من الاساتذة اساتذتی الروادید احد الاخوه طلب منی اقرء هذی القصیده معذرة

یکی از برادران از من درخواست کرد که این قصیده را بخوانم من از همه استادهای نوحه خوان خودم معذرت می خواهم


مظلوم مظلوم بالغاضریه
مظلوم و ستمدیده در کربلاست
عریان عریان فوک الوطیه
لخت و عریان روی زمین افتاده
من طاح ابو الیمه هجموا عله إخیمنه
هنگامی که امام حسین بر زمین افتاد بهخیمه های ما حمله ور شدند
زینب إجت یمه و الحرم وسکینه
زینب و زنان و سکینه نزد وی آمدند
دارو علیه داره ، گلبنک إکتاره و الدمع یدچاره ونت عله ونینه
او را احاطه کردند و زیر و رو کردند در حالی که اشکها روان بود و [ حضرت زینب ] با ناله وی ناله کرد
مظلوم مظلوم بالغاضریه
مظلوم و ستمدیده در کربلاست
عریان عریان فوک الوطیه
لخت و عریان روی زمین افتاده

وحده تحب صدره ، وحده تحب نحره
یکی سینه اش را می بوسد و دیگری [رگهای] گردنش را
 
علی علی علی .....................

وحده تحب صدره وحده تحب نحره تتمدد إبکتره وحده تحب عینه
یکی سینه اش را می بوسد و دیگری بغلش می خوابد و [رگهای] گردنش را می بوسد و دیگری چشمش را می بوسد
وحده تحب صدره وحده تحب نحره تتمدد إبکتره وحده تحب عینه
یکی سینه اش را می بوسد و دیگری بغلش می خوابد و [رگهای] گردنش را می بوسد و دیگری چشمش را می بوسد

مظلوم مظلوم بالغاضریه
مظلوم و ستمدیده در کربلاست
عریان عریان فوک الوطیه
لخت و عریان روی زمین افتاده
مروا عله الاکبر ، فوک الثره موتر
به علی اکبر سر بزنید ، پاره پاره روی زمین افتاده
علی علی علی .....................

مروا عله الاکبر ، فوک الثره موتر ،  صیحوا بنی حیدر، خلهم یدفنونه
به علی اکبر سر بزنید ، پاره پاره روی زمین افتاده ، اولاد حیدر را صدا کنید ، بیایند او را دفن کنند
مروا عله القاسم ، فوک الثره نایم ، صیحوا بنی هاشم ، خلهم یزفونه
به قاسم یک سری بزنید ، روی زمین خوابیده ، بنی هاشم را صدا کنید ، بیایند او را زفاف کنند [برای عروسی ببرند]

مروا عله الاکبر ، فوک الثره موتر ،  صیحوا بنی حیدر، خلهم یدفنونه
به علی اکبر سر بزنید ، پاره پاره روی زمین افتاده ، اولاد حیدر را صدا کنید ، بیایند او را دفن کنند
مروا عله القاسم ، فوک الثره نایم ، صیحوا بنی هاشم ، خلهم یزفونه
به قاسم یک سری بزنید ، روی زمین خوابیده ، بنی هاشم را صدا کنید ، بیایند او را زفاف کنند [برای عروسی ببرند]

مظلوم مظلوم بالغاضریه
مظلوم و ستمدیده در کربلاست
عریان عریان فوک الوطیه
لخت و عریان روی زمین افتاده

علی علی علی .......................

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی